Okov za nameštaj

U sekciju Okov za Nameštaj spadaju:

Bravice za nameštaj

Osnovna funkcija bravica je zaključavanje fioka ili vrata nameštaja. Prema nameni, u ponudi postoje – bravice za drvo (fioke i ormarići) čija funkcija je zaključavanje fioka i vratanaca, kao i specijalne vertikalne bravice za zaključavanje do 3 fioke istovremeno; bravice za staklo (staklena vratanca i vitrine) za čiju montažu nije neophodno bušiti stakleni element, već se bravica montira pritezanjem vijaka; i bravice za limene ormariće (elektro ormariće i poštanske sandučiće) koji mogu biti različitih oblika shodno upotrebi, sa različitim brojem ključeva, sistema „isti ključ“ i uglova rotacije.

Spojnice za nameštaj

Imaju istu funkciju kao i spojnice za vrata tj. da povežu krilo na okvir i da omoguće njegovo okretanje oko vertikalne ose, kao i automatsko zatvaranje krila i delimo ih na – uvrtne, čiji segmenti sadrže vijke za uvrtanje u drvene elemente; klavir leptir šarke koje se najčešće koriste za ormane i ostvaruju snažnu vezu vratanaca i osnove; klap šarke – najrasprostranjenije – koje svojim izvođenjem kruto definišu početni i krajnji položaj vratanaca, ali se na osnovu željene namene moraju birati : ravne (za krilo ispred osnove), kolenaste (za krilo u osnovi) i polukolenaste (za krilo na osnovi do pola širine – za dvokrilne osnove). Takođe postoje i brzoskidajuće šarke i one sa prigušivačima, kako bi se ublažio ulazak spojnice u jednu od njenih krajnjih položaja.

Ručice i dugmad za nameštaj

Ovu kategoriju definiše visoka estetska linija, bilo da je potreba za ručicom ili dugmićima. Namena proizvoda ove kategorije je privlačan prihvatnik pri otvaranju fioke, vratanaca, regala, vitrina…uz svaki proizvod iz naše ponude dolazi i propratni set elemenata neophodan za montažu ručice, kao na primer vijci. U našoj ponudi se nalazi veliki izbor različitih ručica i dugmića, kako namenski, tako i po modelu, s tim da se svaki model može naći u više standarnih veličina (dužina ručice), kako bi odgovarao pri, recimo, promeni druge ručice.

Nosači polica i kućnih aparata

Nosači ne spadaju direktno u kategoriju okova, ali su veoma interesantni za prodavnice okova kao dopuna asortimana za opremanje enterijera. Osnovni zadatak nosača je dugovečno i sigurno održavanje polica, ploča i aparata na predviđenom mestu. U svakom pakovanju nosača iz naše ponude, dolaze prateći elementi za pričvršćivanje nosača, kao na primer vijci i tiplovi. U ovu kategoriju spadaju – nosači polica, koji poseduju visoku estetsku liniju, posebno u primeni za staklene stolove i police; nosači uređaja, čiji oblik je direktno diktiran namenom koju treba element da izvrši, sa akcentom na sigurnost uređaja koji podržava; nosači za televizore, sa najmodernijim VESA standardima.

Klizači za fioke

Predstavljamo vam najmodernije klizače fioka za nameštaj i kuhinjske elemenate. U našoj ponudi se nalaze – klizači za fioke sa i bez sistema za ublaživanje udara, čiji je zadatak da spreče eventualnu pojavu oštećenja na susednim elementima usled naglog povlačenja fioke ili zatvaranja; klizači za radne stolove, čija namena je da nose ploče i omoguće ima izvlačenje po potrebi; i specijalne klizače za fioke sa dodatnim osobinama, oprugama i ležajima. Koja god da je primena na umu, izbor klizača se svodi na dva parametra – dužinu koja je potrebna, što je zapravo dužina fioke, i nosivost koju klizač mora da podrži.

Nogarice i točkići za nameštaj

Proizvodima iz ove kategorije zadatak je da komad nameštaja (fotelju, kolica, sto…) podržavaju pri normalnoj upotrebi, pri čemu nogare treba da obezbede krutost stolova, nogarice obezbede odstojanje vitrine ili ormana od podloge i da svojim konstruktivnim rešenjem uklone uzrok klackanju pomenutih elemenata (u našoj ponudi ovaj zahtev je rešen postojanjem zavojne veze unutar nogarice); i točkići obezbede lagano pomeranje fotelja u željenom pravcu i trenutku (u našoj ponudi postoje točkići sa i bez kočnice, dok su prihvatnici točkića definisani za prihvat ravne površine ili komada iverice). Izbor točkića se svodi na željenu nosivost koju treba da nosi pri upotrebi i, u cilju očuvanja podloge, nudimo i točkiće sa gumenim obodom pored točkića od PVC-a.

Okov za posebne namene

U ovu grupu spadaju elementi okova koji se razlikuju po nameni, u koju uvrštavamo – okov za kuhinjske elemente u koji spadaju setovi nosača za montažu visećih kuhinjskih elemenata; okov za garderobere u koji spadaju nosači oklagija za kačenje nosača odeće, oklagije za odeću i vešalice, kao i elemente specijalne namene (daske za peglanje, rotacione nosače odeće, plastične korpe i segmente za odeću); okov za kancelarijski prostor u koji spadaju maskice za otvore u stolu za kablove; okov za kupatila u koji spadaju razni nosači za peškire; i okov za krevete u kom se mogu naći spojnice za konstukcije kreveta.

Propratni okov za nameštaj

U ovu kategoriju spadaju proizvodi koji svojom primenom u nekoj meri poboljšavaju upotrebnu vrednost nameštaja ili elemenata nameštaja. U našoj ponudi se nalaze – prigušivači čija je uloga da preuzmu višak energije koji prati vratanca do položaja zatvaranja, što se manifestuje ugodnim i laganim zatvaranjem vratanaca; amortizeri koji imaju zadatak da u bilo kom položaju radnog hoda vratanaca vratanca zadrže i održavaju, do momenta kada se vratanca vraćaju u zatvoreni položaj; ručke za montažu sa strana elementa nameštaja koji je potrebno često prenositi; i LED osvetljenja za staklene police ili garderobere.

Partnerski Program

Ukoliko želite da postanete naš partner, popunite sledeći formular potrebnim informacijama, nakon čega će Vas kontaktirati naše marketing osoblje.

Registracija