Uslovi Korišćenja

Nepravilna upotreba ili upotreba suprotno od uputstva

Nepravilna upotreba delova za vrata ili prozore jeste kada se proizvodi koriste suprotno uputstvu i mogu se pojaviti u sledećim slučajevima u kojima Dabel ne snosi nikakvu odgovornost usled nastalih oštećenja.

  • Kada se na okov koristi sila veća od normalne ili kada na primer, koriste kvaku vrata kao predmet za pridržavanje, naslanjanje ili pokušaj da se na silu okretni deo izdigne iznad normalne pozicije.
  • Kad se koriste oštri predmeti ili hem. sredstva koja mogu prouzrokovati oštećenja površine ili tela proizvoda.
  • Kada su suprotno uputstvu strani objekti naneti na okov ili kada se koriste alati koji nisu namenjeni za ugradnju ili korišćenje proizvoda a kao posledica se javlja oštećenje na strukturi ili utiče na funkciju i efektivnost proizvoda.

Karakteristike proizvoda

Karakteristike proizvoda zavise od:

  • Kvaliteta izrade kao i završne obrade i zaštite.
  • Trajnost proizvoda posebno zavisi od učestalosti i tipa upotrebe. -Mesta korišćenja i skladištenja kao i atmosferskih uslova.
  • Nege/brige o proizvodima. Svi pokretni delovi se moraju pravilno održavati najmanje jednom godišnje, na primer, za održavanje cilindra ne koristiti maziva koja sadrže smolu već grafit, dok u održavanju mehanizama okretno- nagibnog okova za prozore i vrata, kao i kod pokretnih delova brava i osovina kod kvaka treba koristiti mašinsko ulje ili mast. U zavisnosti od upotrebe, delovi bi trebalo da se tretiraju na način koji preporučuje Dabel. U suštini ne bi trebalo koristiti jake kiseline ili alkale. Kontakt sa malterom i sličnim supstancama bi trebalo da se izbegava. Za čišćenje treba koristiti samo sredstva koja ne sadrže supstance koje pospešuju koroziju.

Izvori informacija

Informativni materijal je dostupan za sve partnere (trgovci, arhitekte, savetodavne institucije, stolari, montažeri, gradjevinari i kao svi ostali

korisnici naših proizvoda i usluga ) kojima su potrebni, na našoj Internet prezentaciji ili u Dabel-ovim katalozima, brošurama i ostaloj dokumentaciji naše ponude. Ukoliko je potrebno, obratite se Dabelu za savet.

Ukoliko izaberete Dabel proizvode za njihovu montažu, upotrebu i negu od partnera se očekuje:

  • od arhitekata i planera: da zahtevaju sve neophodne podatke o proizvodima od Dabela i da ih se pridržavaju.
  • od distributera okova: da prate podatke o proizvodima i da sva neophodna uputstva predaju kupcima.
  • od montažera: da prate sva uputstva o proizvodima i da po njima postupaju pri montaži.

Partnerski Program

Ukoliko želite da postanete naš partner, popunite sledeći formular potrebnim informacijama, nakon čega će Vas kontaktirati naše marketing osoblje.

Registracija