Kvaka rozeta Sombor Poštovani kupci

u cilju poboljšanja kvaliteta naših proizvoda, izvršili smo izmene na proizvodu ‚‚kvaka rozeta Sombor‚‚. U odnosu na stari model ručka je sada od punog materijala i na taj način smo eliminisali mogućnost njenog pucanja.